O FIRMĚ

Tato firma byla založena v pololetí roku 1993 zprvu jako firma fyzické osoby pana Lumíra Tšpona, později, 1. října 2004 byla transformována na společnost s ručením omezeným a v této formě přetrvává doposud.

Zpočátku firma působila v pronajatých prostorách které se podařilo postupem času odkoupit. Vzhledem ke stávajícím nevyhovujícím skladovacím a prodejním podmínkám vznikla potřeba vybudovat prodejní areál nový, což se v krátké době podařilo a nová provozovna na ulici Malá Dlážka byla zkolaudována v září roku 2007.

Vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům ze strany zákazníků a k situaci na trhu rozšířila naše firma v roce 2008 své služby o provádění vodo instalačních, plynoinstalačních a topenářských prací.

Copyright@RomanDvorak